Spotykamy się przy sp 26 w Gdyni, Działkach Leśnych, lecz w zimę nasze zbiórki mają miejsce w salce w kościele Jezuitów.

Zbiórki obywają się w sobotę w godzinach: 11:30-13:30