Czuwaj!

Nasza gromada zuchowa działa w ramach Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju”, który posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Z tej racji, jeśli chcą Państwo wesprzeć materialnie naszą organizację i jednostkę, zachęcamy do przekazania nam 1,5% podatku przy wypełnianiu PIT-u, w którym wystarczy uwzględnić poniższe dane:

KH „Drzewo Pokoju”

KRS: 0000185445

Środki, które do nas trafiają, przeznaczamy na zakup sprawności oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia naszych zbiórek.